QUẢN LÝ ZALO/VIBER/FACEBOOK MARKETING

QUẢN LÝ ZALO/VIBER/FACEBOOK MARKETING

Thông tin về Zalo/Viber/Facebook Marketing
Thông tin về Zalo/Viber/Facebook Marketing

 Cho phép nhập thông tin cá nhân lên hệ thống.

 Quản lý tin nhắn với khách hàng.

 Quản lý thời gian gửi tin nhắn hàng loạt.

Mẫu Zalo
Mẫu Zalo

 Mẫu Zalo/Viber/Facebook đa đạng, phong phú.

 Form thiết kế dễ dàng, nhập mọi thông tin đều được.

 

 

Tự động gửi tin nhắn Zalo/Viber/Facebook Marketing
Tự động gửi tin nhắn Zalo/Viber/Facebook Marketing

  Thiết lập khoảng thời gian gửi Zalo.

  Thống kê số lượng Zalo ,Zalo đã gửi, Zalo chưa gửi,  Zalo khách hàng đã đọc , Zalo khách hàng chưa đọc và Zalo khách hàng chưa trả lời.

  Hệ thống tự động gửi Zalo khi đến ngày đã setup.