Chúng tôi đề cao sự hợp tác vì mục tiêu chung và gia tăng lợi ích cho khách hàng. CRM24 là một giải pháp phần mềm quản trị nhân sự, phù hợp với tất cả loại hình doanh nghiệp.
Với khát vọng phục vụ cho toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, chúng tôi mong muốn mở rộng được mạng lưới đại lý, cộng tác viên với những chế độ chính sách tốt nhất.

CRM24 mang lại mức hoa hồng rất cao từ việc bán sản phẩm và thu nhập thụ động từ việc khách hàng gia hạn và tái sử dụng dịch vụ từ những năm tiếp theo.

- Tăng thu nhập từ 20-100 triệu đồng/ 1 tháng

- Chính sách dành cho đại lý: Liên hệ

- Chính sách dành cho CTV: liên hệ

lý do để trở thành ctv/đại lý của CRM24

CRM24 PARTNER: Cùng mục tiêu - Cùng phát triển

- Phần mềm dễ sử dụng, tính phổ thông cao, chi phí cạnh tranh.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình từ công ty, giúp đại lý dễ đàng tiếp cận trong gia đoạn đầu triển khai, tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài.

- Chế độ, chính sách cho CTV/Đại lý tốt, chiết khấu cao.