TỔNG ĐÀI ẢO VOIIP

TỔNG ĐÀI ẢO VOIIP

Gọi điện tới khách hàng
Gọi điện tới khách hàng

 Cho phép gọi điện thoại cho khách hàng trực tiếp trên hệ thống

 Lưu lại các lịch sử cuộc gọi và nhân viên phụ trách 

Thống kê cuộc gọi vào báo cáo chăm sóc khách hàng