QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Quản lý danh sách công việc
Quản lý danh sách công việc

 Quản lý danh sách dự án và công việc

 Biết được số lượng công việc, công việc trong ngày, công việc mới nhất, những thông báo mới nhất, công việc quá hạn ...

  Hệ thống thông báo giúp nhân viên không quên hay bỏ sót công việc (không có lý do để quên việc)

Quản lý chi tiết công việc
Quản lý chi tiết công việc

 Hiển thị chi tiết nội dung của công việc: mô tả công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ ưu tiên ... 

 Các công việc con, những nhân viên nào là người thực hiện, ai là người theo dõi, tiến độ hiện tại của công việc

  Những người tham gia có thể bình luận, đính kèm file, xem lịch sử công việc...

  Nhận thông báo ngay khi công việc có cập nhật mới

Biểu đồ quản lý công việc
Biểu đồ quản lý công việc

 Xem danh sách công việc dưới dạng Kanban, kéo thả chuyển đổi trạng thái trực quan.

 Xem danh sách công việc dưới dạng Biểu đồ theo dòng thời gian giúp quản lý được tiến độ dự án

Cấu hình tác vụ công việc
Cấu hình tác vụ công việc

 Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến cấu hình tác vụ công việc.

 Cập nhật chi tiết tên tác vụ và những quyền trạng thái chi tiết.

 Hiển thị tên trạng thái công việc hiện tại của nhân sự trong dự án như: chờ công việc, chờ kiểm tra, đang chờ, đã đóng…

 Ứng với tên trạng thái công việc hiện tại là những giới hạn về quyền trạng thái công việc bao gồm quyền: theo dõi, thực hiện, quản trị.