XÂY DỰNG OPTION FORM WEBSITE

XÂY DỰNG OPTION FORM WEBSITE

Quản Lý Option Form
Quản Lý Option Form

 Quản lý từng chiến dịch thuộc Option Form.

 Quản lý thời gian bắt đầu và kết thúc của Option Form.

 Quản lý nhân viên tạo ra cơ hội và phụ trách cơ hội bán hàng.

 Setup được thông điệp khi khách hàng đăng kí thành công.

 Setup điều hướng khách hàng sang trang mới khi khách hàng đăng kí thành công.

Thiết Kế Option Form
Thiết Kế Option Form

  Thiết kế Option Form dễ dàng, đẹp mắt, thu hút khách hàng.

  Thay đổi màu sác, kích thước Option Form tùy ý.

  Xem trước Option Form đã thiết kế.

  Tạo ra mã nhúng, người dùng có thể copy mã nhúng, nhúng vào trang web của doanh nghiệp

Ứng Dụng Option Form
Ứng Dụng Option Form

  Quản lý trạng thái đóng mở Option Form.

  Hệ thống chỉ áp dụng Option Form còn hạn và đang ở trạng thái mở.