CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chính sách quà tặng
Chính sách quà tặng

 Áp dụng cho từng nhóm khách hàng hoặc khách hàng cụ thể

 Áp dụng cho nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm cụ thể : có thể tùy chỉnh về số lượng áp dụng và số lượng quà tặng đi kèm 

 Cấu hình thời gian áp dụng chính sách tùy ý

 Đóng mở chính sách nhanh chóng chỉ với một thao tác

Chính sách giá bán
Chính sách giá bán

 Áp dụng cho từng nhóm khách hàng hoặc khách hàng cụ thể

 Áp dụng cho nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm cụ thể : có thể tùy chỉnh về số lượng và chiết khấu áp dụng 

 Cấu hình thời gian áp dụng chính sách tùy ý

 Đóng mở chính sách nhanh chóng chỉ với một thao tác

Chính sách hoa hồng cho nhân viên
Chính sách hoa hồng cho nhân viên

 Chính sách hoa hồng áp dụng theo từng phòng ban , nhân viên hoặc chức danh tùy ý

 Hoa hồng theo số lượng sản phẩm bán được , ngày áp dụng hoa hồng... 

 Đóng mở hoa hồng dễ dàng với một thao tác