QUẢN LÝ BÁO GIÁ CHO KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ BÁO GIÁ CHO KHÁCH HÀNG

Tạo mới báo giá
Tạo mới báo giá

 Hệ thống cho phép tạo mới báo giá và hỗ trợ gửi mail cho khách hàng trực tiếp trên hệ thống.

 Có thể tạo báo giá từ khách hàng hoặc thông qua cơ hội bán hàng.

Quản lý thông tin báo giá
Quản lý thông tin báo giá

Hỗ trợ lưu trữ đầy đủ thông tin về báo giá : thông tin khách hàng , thông tin sản phẩm , số lần báo giá , thời gian...

 Hỗ trợ in báo giá ra định dạng Word và PDF

Chuyển đổi nhanh chóng
Chuyển đổi nhanh chóng

 Gửi báo giá bằng email cho khách hàng trực tiếp trên hệ thống

 Tạo hợp đồng / đơn hàng trực tiếp từ báo giá 

 Quản lý các hợp đồng và đơn hàng cụ thể trên từng báo giá