BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

QUẢN LÝ BÁO CÁO ĐỘNG
QUẢN LÝ BÁO CÁO ĐỘNG

 Đa dạng loại báo cáo quản trị.

 Báo cáo được cập nhật theo thời gian thực, nâng cao tính chuẩn xác của quyết định.

 Có thể xem báo cáo mọi lúc mọi nơi.

 Công nghệ vượt trội, tuyệt đối an toàn, bảo mật.

 Cung cấp báo cáo quản trị cho cấp lãnh đạo sử dụng thông qua trình duyệt Web.

 Hỗ trợ nhiều thiết bị xem báo cáo : máy tính, thiết bị di động chỉ cần có kết nối Internet.

Báo cáo khách hàng
Báo cáo khách hàng

 Đa dạng biểu đồ báo cáo .

 Báo cáo được cập nhật theo thời gian thực, nâng cao tính chuẩn xác của quyết định.

 Công nghệ vượt trội, tuyệt đối an toàn, bảo mật.

 Cung cấp báo cáo về nhiều thuộc tính của khách hàng.

 Hỗ trợ nhiều thiết bị xem báo cáo : máy tính, thiết bị di động chỉ cần có kết nối Internet.

Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng

 Đa dạng loại báo cáo : doanh số theo khách hàng , theo nhân viên , theo sản phẩm

 Báo cáo thể hiện đầy đủ thông tin ngắn gọn và trực quan 

 Hỗ trợ xuất báo cáo ra định dạng Excel

 Dữ liệu được cập nhật tức thời

Báo cáo quản trị
Báo cáo quản trị

 Đa dạng các loại biểu đồ tương ứng với các dữ liệu báo cáo khác nhau 

 Dữ liệu báo cáo đa dạng : lãi lỗ , thu chi , nợ tồn , nợ phải trả , tốc độ tăng trưởng

 Dữ liệu cập nhật tự động và tức thời