BẢNG GIÁ CLOUD CRM24

Gói cài đặt tại server khách hàng On Premise liên hệ : 0988 849 119

Basic

8,400,000VND/Năm/10User

 • Quản lý khách hàng
 • Cơ hội bán hàng/Leads
 • Quản lý báo giá
 • Đơn hàng bán
 • Hợp đồng bán
 • Quản lý sản phẩm
 • Chính sách giá
 • Chính sách quà tặng
 • Email marketing
 • SMS marketing
 • Tích hợp Facebook
 • Tích hợp Zalo OA
 • Tích hợp website
 • Automation marketing
 • App mobile
 • Số User : 10
 • Số lượng 15.000 khách hàng
 • Quản lý đội kinh doanh
 • Quản lý KPI
 • Kênh giới thiệu
 • Quản lý công việc
 • Chỉ định domain

Standard

15,000,000VND/Năm/30User

 • Quản lý khách hàng
 • Cơ hội bán hàng/Leads
 • Quản lý báo giá
 • Đơn hàng bán
 • Hợp đồng bán
 • Quản lý sản phẩm
 • Chính sách giá
 • Chính sách quà tặng
 • Email marketing
 • SMS marketing
 • Tích hợp Facebook
 • Tích hợp Zalo OA
 • Tích hợp website
 • Automation marketing
 • App mobile
 • Số User : 30
 • Số lượng 40.000 khách hàng
 • Quản lý đội kinh doanh
 • Quản lý KPI
 • Kênh giới thiệu
 • Quản lý công việc
 • Chỉ định domain

Professional

21,000,000VND/Năm/50User

 • Quản lý khách hàng
 • Cơ hội bán hàng/Leads
 • Quản lý báo giá
 • Đơn hàng bán
 • Hợp đồng bán
 • Quản lý sản phẩm
 • Chính sách giá
 • Chính sách quà tặng
 • Email marketing
 • SMS marketing
 • Tích hợp Facebook
 • Tích hợp Zalo OA
 • Tích hợp website
 • Automation marketing
 • App mobile
 • Số User : 50
 • Số lượng 60.000 khách hàng
 • Quản lý đội kinh doanh
 • Quản lý KPI
 • Kênh giới thiệu
 • Quản lý công việc
 • Chỉ định domain

Enterprise

38,000,000VND/Năm/100User

 • Quản lý khách hàng
 • Cơ hội bán hàng/Leads
 • Quản lý báo giá
 • Đơn hàng bán
 • Hợp đồng bán
 • Quản lý sản phẩm
 • Chính sách giá
 • Chính sách quà tặng
 • Email marketing
 • SMS marketing
 • Tích hợp Facebook
 • Tích hợp Zalo OA
 • Tích hợp website
 • Automation marketing
 • App mobile
 • Số User : 100
 • Số lượng 100.000 khách hàng
 • Quản lý đội kinh doanh
 • Quản lý KPI
 • Kênh giới thiệu
 • Quản lý công việc
 • Chỉ định domain
Bạn vẫn chưa tìm được gói phù hợp ?
Gọi ngay cho CRM24 nhé

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Mua thêm USER

 • Đơn giá cho User thứ 53 là 30k/tháng/user

Quản lý Mua Hàng

 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý hợp đồng/đơn hàng
 • Quản lý thanh toán nhà cung cấp
 • Theo dõi báo cáo thống kê mua hàng

Quản lý Thu Chi

 • Tạo phiếu thu/chi
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
 • Xem số dư tài khoản
 • Bán cáo quản trị

Viếng Thăm Khách Hàng

 • Quản lý đội sale thị trường
 • Check in vị trí viếng thăm khách hàng
 • Xem bản đồ định vị khách hàng viếng thăm
 • Xác định vị trí điểm bán hàng lưu động

Chấm công GPS

 • Lấy vị trí các điểm chấm công
 • Nhân viên chấm công qua App mobile
 • Chấm công lấy hình ảnh nhân viên
 • Bảng tổng hợp công

Quản lý Kho

 • Quản lý kho hàng
 • Nhập xuất kho
 • Quản lý vận chuyển
 • Báo cáo nhập xuất tồn

Tổng Đài VoiIP

 • Tích hợp tổng đài điện thoại
 • Quản lý cước phí
 • Lịch sử cuộc gọi
 • Xây dựng kịch bản tử động chuyển cuộc gọi

Dịch Vụ SMS Brandname

 • Tích hợp SMS Brandname
 • Các mạng Viettel/Vina/Mobile
 • Gửi tin nhắn quảng cáo/chăm sóc khách hàng

Gói Email Marketing

 • Gói email chuyển nghiệp
 • Đảm bảo 90% tỷ lệ email vào inbox
 • Xây dựng kịch bản email marketing

Gói Zalo OA

 • Dịch vụ gói tin nhắn chăm sóc khách hàng Zalo OA
 • Là nhà phân phối uy tin của Zalo OA
 • Tiết kiệm chi phí 60% so với tin nhắn sms

Các câu hỏi thường gặp