QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TỰ ĐỘNG

QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TỰ ĐỘNG

Quản Lý Automation Marketing
Quản Lý Automation Marketing

 Quản lý phiếu Automation theo từng tháng, khoảng thời gian chính xác.

 Trạng thái đóng mở Automation linh hoạt .

 

Thiết Kế Automation Marketing
Thiết Kế Automation Marketing

 Hệ thống đã tạo ra sẵn các trạng thái hành động, thời gian, xử lý, chờ xử lý, điều kiện.

 Người dùng chỉ thao tác kéo thả bảng vào form.

 Thiết lập nối các bảng khi có điều kiện.

Lợi Ích Automation Marketing
Lợi Ích Automation Marketing

 Tự động gửi mail, sms, zalo,.. cho khách hàng.

 Giảm bớt công việc bằng tay cho nhân viên.

 Hiệu quả công việc ngày càng nâng cao.

 Chăm sóc khách hàng tự động tuyệt đối.